pro privátní lékařské praxe

Akademický rok 2024/25 je již naplněn.
Přihlásit se však můžete na 2025/26, …
… first moment
(do 31.12.2024) sleva 5.000 Kč !

… pro bohatší život!

Vysoké školy sice umí lékaře dobře připravit na jeho budoucí profesi v klinické oblasti, …
… téměř zcela však selhávají v přípravě ekonomické a manažerské!
Naštěstí to lze napravit a Master of Business Administration se můžete stát postgraduálně.
Titul MBA však není primárním smyslem našeho programu:
Hlavním cílem je bohatší život – v tom nejširším slova smyslu!

MBA pro privátní lékařské praxe

Specializovaný kurz pro privátní lékařské praxe

Ekonomická gramotnost

Ekonomie je exaktní věda, popisující důležité ZÁKONY a principy. Vysvětlíme Vám je názornou a poutavou formou.

ekonomika

marketing

management

Důraz na ziskovst

Kdo neroste – ten upadá!
Objasníme Vám, proč je ZISK o moc důležitější, nežli „obrat“!

růst

ziskovost

přímé platby

Čas jsou peníze!

Medicína je typickým oborem, kde ona „nejdůležitější ekonomická rovnice“ kraluje.
Naučíme Vás více si CENIT svého času!

time management

minutová sazba

cenové kalkulace

O nás

již 20 let

Již 20 let se věnujeme postgraduálnímu vzdělávání lékařů, a to především v oblasti ekonomiky a managementu privátních praxí.
Historicky máme nejvíce zákazníků z oboru stomatologických praxí (tam tržní principy pronikly nejdříve), ale v posledních letech zájem o ekonomické „doškolování“ posiluje i v ostatních oborech privátního lékařství.
Kooperujeme pravidelně s akademickou půdou (VŠE, FM VŠE, UPOL, …), občas naši práci ocení i odborná veřejnost (několikrát BEST OF PRAGODENT).
Úzce spolupracujeme na těchto projektech:
DentalCare.cz
MediTravel.cz

Ekonomika je jako automobil:
Bez motoru nepojede … vyjma z kopce !

Henry Ford