O nás

Zdravotnický vzdělávací institut (ZVI) je nezávislou odbornou společností. 
Již 20 let se věnujeme postgraduálnímu vzdělávání lékařů, a to především v oblasti ekonomiky a managementu privátních praxí.
Historicky máme nejvíce zákazníků z oboru stomatologických praxí (tam tržní principy pronikly nejdříve), ale v posledních letech zájem o ekonomické „doškolování“ posiluje i v ostatních oborech privátního lékařství.

Na našich vzdělávacích „projektech“ spolupracujeme s řadou odborníků privátní i akademické sféry (VŠE, FM VŠE, UPOL, …), občas naši práci ocení i odborná veřejnost (několikrát BEST OF PRAGODENT).

Ekonomice a marketingu v privátní medicíně se věnujeme dlouhodobě a „zapáleně“. Pracujeme tak, aby každá stokoruna „studentů“ investovaná do našich vzdělávacích programů přinesla tisíce v tržbách!

Úzce spolupracujeme i na těchto projektech:
DentalCare.cz
MediTravel.cz

Neodkládejte prosperitu své praxe na zítřek!
Kdo chvíli stál, stojí opodál.

Management:

Tomáš Košumberský vystudoval ekonomiku a řízení na Technické univerzitě v Liberci. Přes 20 let se věnuje ekonomii privátní medicíny, je šéfredaktorem Ekonomické ročenky stomatologa a svou bohatou publikační i lektorskou činností se zaměřuje především na synergii ekonomických a marketingových principů v privátním lékařství (a privátní stomatologii). Je „otcem“ moderní metodologie cenotvorby (korektních kalkulací „minutové sazby“) v českém prostředí.

Aktuálně se zaměřuje především na strategický management privátních praxí. Pomáhá „podnikatelům v medicíně“ naplňovat dlouhodobé cíle. Učí, jak využít „jinakost“ a umět ji prodat.

Tomáš rád pracuje s čísly – potřebujete-li poradit, kudy vede cesta k ekonomické prosperitě (a kudy nevede) – od něj dostanete přímou a exaktní odpověď!

Tomáš je (občasným) rekreačním sportovcem (nejraději má squash), slušně hraje na klavír a volný čas tráví především svou největší vášní – (ne)relativistickou fyzikou – viz https://time-theory.info/

Ing. Tomáš Košumberský

CEO

Radana Šmídová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v současné době působí na Katedře financí a oceňování podniku jako odborný asistent.
Vedle výuky předmětů „Finanční analýza a plánování podniku“ a „Oceňování podniku“ se věnuje výzkumu v této oblasti.

Radana čile publikuje a prezentuje na domácích i zahraničních konferencích. Specializuje se na oceňování lékařských praxí a na kalkulace cen výkonů ve zdravotnictví. Při své práci pravidelně „lobuje“ ve věci zavedení funkčního ekonomického výkaznictví.

Radana tráví volný čas na horském kole, anebo na lyžích. Zálibu má i ve hře na piano a zpěvu.

Ing. Radana Šmídová, Ph.D.

Vedoucí studijního programu

Michaela Divišová se v MBA programu primárně stará o koordinaci výuky, a to směrem ke studentům i lektorům.

Mgr. Michaela Divišová

koordinátor MBA programu