PRO MÉDIA

Vyjádření pro média, ať již jde o odpovědi na jednotlivou otázku či ucelený rozhovor, poskytujeme výhradně s požadavkem na finální autorizaci našeho vyjádření, dle (obecného) scénáře:

  1. Uzavření smluvního závazku média o zárukách autorizace.
  2. Naše vyjádření.
  3. Editorské zpracování na straně média do finální podoby a odeslání k naší autorizaci.
  4. Naše autorizace a případná editace (našeho vyjádření).
  5. Finální publikování.

Taktéž deklarujeme, že si vyhrazujeme právo nekomentovat takové otázky, jejichž povaha by mohla být v konfliktu se závazkem mlčenlivosti vůči našim klientům, vůči našim Smluvním podmínkám (a Etickému kodexu).