Online MBA kurz

MBA pro privátní lékařské praxe

Přijímáme přihlášky na 2024/25 

… pro bohatší život!

​Naše dlouholetá zkušenost v oboru (20 let) potvrzuje fakt, že české vysoké školy sice umí připravit lékaře na jeho budoucí profesi v klinické oblasti, … téměř zcela však selhávají v pěstování ekonomických, marketingových a manažerských dovedností.

Dennodenně tak (bohužel) při naší práci potkáváme skvělé lékaře, ve špatně vedené ordinaci – kde „kulhá na obě nohy“ nejen ekonomika a „look“ praxe, ale i finální uspokojení lékaře majitele ze svého podnikatelského „osudu“.
A to vše – zcela zbytečně:

PŘESTAŇTE TRPĚT při výkonu svého (skvělého) povolání!
PŘESTAŇTE CHYBOVAT ve svém manažerském úsudku!
PŘESTAŇTE PORUŠOVAT ekonomické zákony!

MBA pro privátní lékařské praxe

Efektivně, a přitom pohodlně:

Profesní vzdělávací program MBA (Master of Business Administrationpro privátní lékařské praxe je maximem pro Váš manažerský růst.

Program cílí na rozvoj konkrétních manažerských dovedností a praktických zkušeností – spolupodílí se na něm výhradně lektoři s vlastními zkušenostmi v oboru privátní medicíny – minimum teorie, maximum praxe!

Studium je určeno všem lékařům, vlastníkům či manažerům privátních praxí.

K online spojení používáme technologickou platformu ZOOM:
Všichni účastníci (+ lektoři) se vidí i slyší, všichni mohou plně interagovat a vznášet dotazy či konzultovat situaci ve své praxi.
Velikou výhodou tohoto MBA programu je fakt, že „scénář“ vedení „hodin“ poskytuje i značný prostor pro interakci mezi účastníky, pro živé diskuse a výměnu zkušeností!

Lekce jsou „nahrávány“ a jsou (po dobu 3 měsíců) online k dispozici studentům (občasnou absenci tak hravě doženete).

Z každé lekce je k dispozici e-book (PDF).

Pro

Lékaře, manažery praxí a příbuzné profese
Podmínkou studia je dosažené SŠ vzdělání

Délka studia

1 akademický rok, 2 semestry, 10 měsíců, 38 lekcí, lekce („hodina“) á 50 minut

Způsob studia

distanční (online web meeting – ZOOM platforma)

Typ studia

intenzivní a interaktivní online meeting 18:1 (studenti : lektor)

Počet lekcí

38 celkem = 2 měsíčně (Vánoce a Velikonoce 1x měsíčně) × 10 měsíců, á 2 „hodiny“ (10 minut přestávka); večerní studium (PO, ÚT, ST či ČT; 18:00 – 20:00)

Začátek studia

Programy MBA vždy začínají v září (druhá dekáda září)

Okruhy studia

Úvod a základy

 • Úvod do vědecké ekonomie
 • Makroekonomická situace ČR vs. EU vs. svět
 • Behaviorální ekonomie a „racio“ zákazníka
 • Hlavní ekonomické zákony a zákony marketingu

Mzdová problematika

 • Mzdy ve zdravotnictví ČR a jejich vývoj v čase
 • Doporučené mzdové principy, pro různé profese
 • Optimalizace daňového zatížení mezd
 • Mzdové benefity a HR smysluplná „politika“

Cenová politika, ziskovost, nákladovost, hodnota praxe

 • Systém úhrad a vykazování pojišťovnám
 • Cenotvorba přímých plateb a „minutové sazby“
 • Ziskovost – to nejdůležitější pro Vaší praxi!
 • Tržní hodnota praxe – co ji determinuje (a co ji devalvuje)

Time & Life management

 • ČAS – to jediné, co všichni prodávají!
 • Práce s časem – lékař, sestry, (recepční, …)
 • Recepce a recepční – činnosti a způsob zajištění tohoto veledůležitého uzlu
 • Práce, rodina, hobby – hledání rovnováhy

Výkaznictví, účetnictví, daňové souvislosti

 • Účetnictví a vhodná účetní osnova v privátní ordinaci
 • Manažerské účetnictví – co potřebujete vědět a co je podružné
 • Jak docílit synergie: ordinační SW + účetní SW → Excel
 • Daňová optimalizace – co je možné a co není

Marketingová komunikace

 • Základy marketingu
 • Funkční marketingové nástroje
 • Marketing na sociálních sítích
 • Budování značky

Management

 • Hlavní pravidla managementu a „práce s lidmi“
 • Velikáni světového i českého managementu a jejich metody
 • Praktické přístupy k managementu – tipy a doporučení
 • Řízení kvality – jak přestat opakovaně chybovat

Investování & investice

 • Základy investování
 • Jak si zařídit „vedlejší příjmy“ – jak začít investovat
 • Ziskovost versus rizikovost – porovnání investičních komodit
 • Praktické rady a zkušenosti – co ANO a co NE

Právní prostředí

 • NZZ a právní souvislosti v rámci ČR
 • Lékařské tajemství a jeho právní konsekvence – podávání informací, zúčtování, …
 • Podnikání v rámci OSVČ či SRO
 • Jednání za společnost – kdo a jak jedná (a nejedná) 

Okruhy studia se přesně nekryjí s náplní jednotlivých „hodin“ (kterých je v součtu 38).
Podrobný rozpis hodin (včetně datumů a časů) obdrží studenti cca 6 týdnů před začátkem studia.

Lektoři

Ing. Tomáš Košumberský

ekonom a poradce, ZVI, DentalCare.cz

Ing. Radana Šmídová, Ph.D.

ekonomka a specialistka na cenové kalkulace, VŠE

Mgr. Karel Navrátil

manažer a poradce, ZVI, DentalCare.cz

JUDr. Ing. Eva Radová

právnička a ekonomka, radapartner.cz

Radim Hasalík

specialista na (online) marketing, radimhasalik.cz

Ing. Ladislav Pátík, Ph.D.

marketing a branding, www.vskk.cz

Ing. Jana Jáčová

ekonomka a účetní specialista, UOL.cz

Mgr. Irena Kubicová

farmaceutka a lektorka jógové terapie, mindfullness a well being, irenakubicova.cz

Mgr. Kateřina Koželská

lektor a kouč, hormed.cz

MUDr. Ondřej Sobotka

lékař, podnikatel, vizionář, Emmy medical, 3. LF, ordinacepraha.cz

Mgr. Kamila Kudělová, Ph.D.

Investorka a propagátorka finanční nezávislosti, uspesnainvestorka.cz

Mgr. Věra Jedličková

advokátka, verajedlickova.cz

Technické požadavky:

 • PC či notebook (s webkamerou, mikrofonem a ozvučením) anebo tablet (se stejným vybavením)
 • Připojení na internet

Nic víc není třeba – SW platformu pro výuku zajišťujeme my (ZOOM PRO)

MBA deklarace a „promoce“

Titul MBA (Master of Business Administration) je v ČR udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem.
Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání, ale o formu postgraduálního celoživotního vzdělávání.

Výdaje za studium jsou nákladovou položkou z pohledu účetnictví.

Diplom o úspěšném absolvování MBA kurzu obdrží všichni absolventi kurzu, jejichž účast dosáhne alespoň 75 % (28 hodin).

Předání diplomů proběhne „živě“ (nikoliv online), během slavnostního večera (+ after party), při závěrečném setkání všech účastníků a lektorů; a to v červenci (termín i místo budou upřesněny).

Fotogalerie z poslední „promoce“:
Akademický rok 2022/2023, Zámek Loučeň, 16/06/2023
FOTOGALERIE

Ceník

Program MBA 2024/25    96 600 Kč

Ceny již zahrnují DPH.
30% záloha při objednání/rezervaci, doplatek v červnu 2024

Program MBA má omezenou kapacitu:
Pro přijetí ke studiu rozhoduje datum přihlášení (a uhrazení zálohy).

Smluvní podmínky